P
PEKKA PULLI
Pekalla on pitkä kokemus käytännön vakuutus- ja vahingonkorvausoikeudesta sekä vakutuusasiakkaan että vakuutusyhtiön näkökulmasta. Myös tietosuojan lainsäädännölliset kysymykset ja tietosuojan tiukentuva sääntely ovat keskeisiä osaamisalueita.

KOULUTUS

1986 Varatuomari
1984 Oikeustieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto

KOKEMUS

2019 – Asianajaja, Rödl & Partner Asianajotoimisto Oy
2017 – 2019 Lakimies, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, Rödl & Partner Asianajotoimisto Oy
1986 – 2016 Lakimies ja lukuisat eri asiantuntija- ja johtotehtävät, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
1985 – 1986 Kiteen tuomiokunnan notaari, vakuutusoikeuden esittelijä, vs. vakuutussihteeri
1984 – 1985 Korvauskäsittelijä, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

KIELITAITO

Työkielet: suomi, englanti,
Muu kielitaito: ruotsi, saksa

LUOTTAMUSTOIMET

1996 – 2006 Liikennevakuutuskeskus, hallituksen jäsen
2003 – 2007 Vakuutuskuntoutus VKK ry, hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja
1996 – 2006 Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy, hallituksen jäsen ja puheenjohtaja
1996 – 2016 Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT), jäsen ja puheenjohtaja
2002 – 2005 Liikenne- ja viestintäministeriön asettaman liikenneonnettomuuksien tutkinnan neuvottelukunnan jäsen

JÄSENYYDET

Suomen Asianajajaliitto
Suomen Lakimiesliitto
Suomen Vakuutuslakimiesten Yhdistys