Toimintamme kulmakiviä ovat tiimityön arvostaminen, työn laatu sekä yksilöllinen palvelu. Uskomme jatkuvaan kehitykseen ja oppimiseen säilyttääksemme palveluidemme laadun mahdollisimman korkealla tasolla. Toimintamalliamme pystyvät hyödyntämään niin kansainväliset kuin kotimaisetkin yritykset ja yksityishenkilöt. Yhdistämme käytännönläheiset ratkaisut juridiikan syvälliseen tuntemukseen parhaimman mahdollisen tuloksen aikaansaamiseksi.

Osaamisalueemme

Yrityskaupat

Hoidamme yrityskaupat sekä muut yritysjärjestelyt, kuten yhtiöiden sulautumis- ja jakamismenettelyt, liiketoimintasiirrot, osakevaihdot sekä sukupolvenvaihdokset.

Vero-oikeus

Verosuunnittelun ja konsultoinnin lisäksi meillä on vankka kokemus verovalitusten sekä ennakkoratkaisujen menestyksekkäästä hoitamisesta.

Vakuutus ja vahingonkorvausoikeus

Meillä on pitkä kokemus vahingonkorvaus- ja vakuutusasioiden hoitamisesta niin vakuutusyhtiön kuin asiakkaan puolella.

Sopimusoikeus

Laadimme ja tarkastamme hyvin laajasti erityyppisiä ja erikielisiä sopimuksia kuten lisenssi-, alihankinta-, jälleenmyynti-, agentti-, ja osakassopimuksia.

Konkurssit ja yrityssaneeraukset

Toimimme konkurssipesien pesänhoitajina ja yrityssaneerauksissa sekä selvittäjän että valvojan roolissa tilanteen mukaan.

Työoikeus

Toimimme niin suomalaisten kuin kansainvälisten yritysten neuvonantajana työoikeudellisissa kysymyksissä ja hoidamme työsuhderiitoja.

Riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit

Kokeneet oikeudenkäyntijuristimme avustavat monipuolisesti erilaisissa riita-asioissa yleisissä tuomioistuimissa, erityistuomioistuimissa sekä välimiesmenettelyissä.

Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat

Avustamme asiakkaitamme lukuisissa merkittävissä kilpailuoikeuden soveltamista koskevissa riita-asioissa sekä hallinnollisissa menettelyissä.

Kiinteistöt ja rakentaminen

Kiinteistöihin ja rakentamiseen liittyvien sopimuksien laatiminen ja avustaminen rakennusriidoissa on tärkeä palvelualueemme.

Yksityishenkilöt

Toimistomme palvelee yksityishenkilöitä erityisesti varallisuuden turvaamiseen ja verosuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.

Rahoitus ja pääomasijoittaminen

Rahoituksen osalta palvelemme yritysasiakkaitamme heidän rahoitustarpeissa ja avustamme neuvotteluissa sekä rahoitus- ja luottolaitoksia sopimusjärjestelyissä ja markkinaselvityksissä.

Tietosuoja

Avustamme niin tietosuojatarpeiden kartoittamisessa kuin tietosuojan kasvavien vaatimusten hallinnassa.