Kiinteistöt ja rakentaminen

Kiinteistöihin ja rakentamiseen liittyvien sopimuksien laatiminen ja avustaminen rakennusriidoissa on tärkeä palvelualueemme. Olemme avustaneet asiakkaitamme lukuisissa rakentamiseen liittyvissä urakkariidoissa sekä muun muassa urakkasopimusten sekä muiden rakennusalaan ja maankäyttöön liittyvien sopimusten suunnittelussa ja laadinnassa.

Lisäksi toimistomme tarjoaa rakennushankkeiden suunnitteluun, rakentamiseen sekä rahoitukseen liittyvät oikeudelliset palvelut liiketoiminnan kaikissa vaiheissa.

Ota yhteyttä

Tutustu muihin palveluihin

Riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit

Kokeneet oikeudenkäyntijuristimme avustavat monipuolisesti erilaisissa riita-asioissa yleisissä tuomioistuimissa, erityistuomioistuimissa sekä välimiesmenettelyissä.

Vakuutus ja vahingonkorvausoikeus

Meillä on pitkä kokemus vahingonkorvaus- ja vakuutusasioiden hoitamisesta niin vakuutusyhtiön kuin asiakkaan puolella.

Vero-oikeus

Verosuunnittelun ja konsultoinnin lisäksi meillä on vankka kokemus verovalitusten sekä ennakkoratkaisujen menestyksekkäästä hoitamisesta.

Sopimusoikeus

Laadimme ja tarkastamme hyvin laajasti erityyppisiä ja erikielisiä sopimuksia kuten lisenssi-, alihankinta-, jälleenmyynti-, agentti-, ja osakassopimuksia.