Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat

Kilpailuoikeus, joka pitää sisällään muun muassa kartelleja ja muita kilpailijoiden välistä yhteistyötä koskevan sääntelykentän on yksi oikeudenaloista, jossa omaamme erityisasiantuntemusta.

Avustamme asiakkaitamme lukuisissa merkittävissä kilpailuoikeuden soveltamista koskevissa riita-asioissa sekä hallinnollisissa menettelyissä. Lisäksi toimimme asiakkaidemme neuvonantajina erityisesti julkisia hankintoja koskevissa tarjouskilpailuissa.

Ota yhteyttä

Tutustu muihin palveluihin

Sopimusoikeus

Laadimme ja tarkastamme hyvin laajasti erityyppisiä ja erikielisiä sopimuksia kuten lisenssi-, alihankinta-, jälleenmyynti-, agentti-, ja osakassopimuksia.

Yrityskaupat

Hoidamme yrityskaupat sekä muut yritysjärjestelyt, kuten yhtiöiden sulautumis- ja jakamismenettelyt, liiketoimintasiirrot, osakevaihdot sekä sukupolvenvaihdokset.

Riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit

Kokeneet oikeudenkäyntijuristimme avustavat monipuolisesti erilaisissa riita-asioissa yleisissä tuomioistuimissa, erityistuomioistuimissa sekä välimiesmenettelyissä.

Tietosuoja

Avustamme niin tietosuojatarpeiden kartoittamisessa kuin tietosuojan kasvavien vaatimusten hallinnassa.