Tietosuoja

Tieto on yksi merkittävimmin kasvavista liikevaihdon lähteistä ja sen johdosta tietosuoja ja –turva-asioiden hallinta omassa liiketoiminnassa on entistäkin tärkeämpää. Avustamme niin tietosuojatarpeiden kartoittamisessa kuin tietosuojan kasvavien vaatimusten hallinnassa.

Ota yhteyttä

Tutustu muihin palveluihin

Sopimusoikeus

Laadimme ja tarkastamme hyvin laajasti erityyppisiä ja erikielisiä sopimuksia kuten lisenssi-, alihankinta-, jälleenmyynti-, agentti-, ja osakassopimuksia.

Työoikeus

Toimimme niin suomalaisten kuin kansainvälisten yritysten neuvonantajana työoikeudellisissa kysymyksissä ja hoidamme työsuhderiitoja.

Vakuutus ja vahingonkorvausoikeus

Meillä on pitkä kokemus vahingonkorvaus- ja vakuutusasioiden hoitamisesta niin vakuutusyhtiön kuin asiakkaan puolella.

Riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit

Kokeneet oikeudenkäyntijuristimme avustavat monipuolisesti erilaisissa riita-asioissa yleisissä tuomioistuimissa, erityistuomioistuimissa sekä välimiesmenettelyissä.