Vakuutus ja vahingonkorvausoikeus

Vahingon tapahduttua on tärkeää selvittää sekä vastuulliset henkilöt että korvauksen saamisen edellytykset. Tällöin myös vakuutukset ja muut korvausjärjestelmät ovat avaintekijöitä. Meillä on pitkä kokemus vahingonkorvaus- ja vakuutusasioiden hoitamisesta niin vakuutusyhtiön kuin asiakkaan puolella. Asiantuntijaa kannattaa käyttää ja keskittyä itse liiketoimintansa jatkumisen turvaamiseen tai yksityiselämänsä eteenpäin viemiseen.

Ota yhteyttä

Tutustu muihin palveluihin

Sopimusoikeus

Laadimme ja tarkastamme hyvin laajasti erityyppisiä ja erikielisiä sopimuksia kuten lisenssi-, alihankinta-, jälleenmyynti-, agentti-, ja osakassopimuksia.

Kiinteistöt ja rakentaminen

Kiinteistöihin ja rakentamiseen liittyvien sopimuksien laatiminen ja avustaminen rakennusriidoissa on tärkeä palvelualueemme.

Riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit

Kokeneet oikeudenkäyntijuristimme avustavat monipuolisesti erilaisissa riita-asioissa yleisissä tuomioistuimissa, erityistuomioistuimissa sekä välimiesmenettelyissä.

Yksityishenkilöt

Toimistomme palvelee yksityishenkilöitä erityisesti varallisuuden turvaamiseen ja verosuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.