Yksityishenkilöt

Toimistomme palvelee yksityishenkilöitä erityisesti varallisuuden turvaamiseen ja verosuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. Tässä tehtävässä olennaisena osana on vahva perintöoikeudellinen asiantuntemuksemme, joka pitää sisällään myös perintö- ja lahjaverotusta koskevan sääntelyn syvällisen tuntemisen.

Asiantuntijamme avustavat yksityishenkilöitä myös erilaisten juridisten asiakirjojen, kuten ositussopimusten, testamenttien, perukirjojen, perinnönjakokirjojen, lahjakirjojen sekä erilaisten kauppakirjojen laatimisessa.

Timo Huhtala

Asianajaja, Partner in Rödl & Partner (FIN)

Ota yhteyttä

Tutustu muihin palveluihin

Vero-oikeus

Verosuunnittelun ja konsultoinnin lisäksi meillä on vankka kokemus verovalitusten sekä ennakkoratkaisujen menestyksekkäästä hoitamisesta.

Sopimusoikeus

Laadimme ja tarkastamme hyvin laajasti erityyppisiä ja erikielisiä sopimuksia kuten lisenssi-, alihankinta-, jälleenmyynti-, agentti-, ja osakassopimuksia.

Kiinteistöt ja rakentaminen

Kiinteistöihin ja rakentamiseen liittyvien sopimuksien laatiminen ja avustaminen rakennusriidoissa on tärkeä palvelualueemme.

Riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit

Kokeneet oikeudenkäyntijuristimme avustavat monipuolisesti erilaisissa riita-asioissa yleisissä tuomioistuimissa, erityistuomioistuimissa sekä välimiesmenettelyissä.