Suomessa siirtohinnoittelun dokumentointia koskevat säännökset ovat muuttumassa ja tiukentumassa. Uusia säännöksiä sovellettaisiin ensi vuoden alusta lähtien, jos hallituksen syyskuun puolivälissä antama esitys hyväksytään.

Suomessa siirtohinnoittelun dokumentointia koskevat säännökset ovat muuttumassa ja tiukentumassa. Uusia säännöksiä sovellettaisiin ensi vuoden alusta lähtien, jos hallituksen syyskuun puolivälissä antama esitys hyväksytään.

Nykyiset säännökset ovat tulleet voimaan vuonna 2007. Uusia säännöksiä sovellettaisiin ensimmäisen kerran 1.1.2017 tai sen jälkeen alkavalta verovuodelta toimitettavassa verotuksessa.

Säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin verotuksen maakohtaisiin raportteihin ensimmäisen kerran jo 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavalta tilikaudelta annettaviin tietoihin. Tämä tarkoittaa, että yritysten tulisi laatia uuden lain mukainen maakohtainen raportti jo ensi vuonna.

Siirtohinnoitteludokumentointi – Mitä se on?

Verotusmenettelylain mukaan verovelvollisen on laadittava kirjallinen selvitys, ns. siirtohinnoitteludokumentointi, etuyhteydessä verovelvolliseen olevan ulkomaisen yrityksen kanssa verovuoden aikana tekemistään liiketoimista. Dokumentointivelvollisuus koskee sekä konserniyhtiöiden välisiä liiketoimia että ulkomaisen yrityksen ja sen Suomessa sijaitsevan kiinteän toimipaikan välisiä liiketoimia.

Siirtohinnoitteludokumentoinnin tarkoituksena on osoittaa, että etuyhtey­dessä toisiinsa olevien yritysten väliset liiketoimet ovat markkinaehtoisia. Verottaja arvioi dokumenttien pohjalta kaikkia etuyhteysyritysten välisiä liiketoimia, esimerkiksi tavaroiden ja palvelujen kauppaa, korvausta aineettoman omaisuuden hyödyntämisestä sekä rahoitusta.

Dokumentointivelvollisuus koskee vain yrityksiä, joiden liikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa tai joiden taseen loppusumma on yli 43 miljoonaa euroa. Velvollisuus koskee myös yrityksiä, joiden palveluksessa on vähintään 250 henkilöä sekä yleensä myös kaikkia konserniin kuuluvia yrityksiä.

Uutuutena maakohtaisen raportin laatimisvelvollisuus

Hallituksen esityksen mukaan jatkossa yritysten on annettava verohallinnolle määrätyt tiedot sisältävä ns. maakohtainen raportti (Country-by-Country report). Mikäli yritys ei anna raporttia määräajassa tai on antanut sen olennaisesti puutteellisena tai virheellisenä, yritykselle voitaisiin määrätä enintään 25 000 euron veronkorotus.

Maakohtaisessa raportissa tulee antaa tiedot kaikista konserniin tai yritykseen kuuluvista osapuolista maakohtaisesti eriteltyinä. Annettavat tiedot koskisivat taloudellisia seikkoja, muun muassa tuloja, veroja, omaa pääomaa ja harjoitettujen toimintojen luonnetta.

Konsernin ylin emoyritys antaa raportin. Edellytyksenä on, että konserniin kuuluu vähintään yksi ulkomainen osapuoli. Myös ulkomailla sijaitseva kiinteä toimipaikka katsotaan ulkomaiseksi osapuoleksi. Raportti annetaan vain, mikäli konsernituloslaskelman mukainen liikevaihto on vähintään 750 miljoonaa euroa.

Maakohtaisen raportin antamisvelvollisuus koskee lisäksi sellaista Suomessa yleisesti verovelvollista yritystä, joka ei kuulu mihinkään konserniin, mutta jolla on kiinteä toimipaikka ulkomailla. Edellytyksenä on, että kyseisen yrityksen liikevaihto on vähintään tuo 750 miljoonaa euroa.

Suomessa myös muut konserniin kuuluvat yhtiöt kuin emoyhtiö tai konserniin kuuluva kiinteä toimipaikka antaa maakohtaisen raportin, jos konsernin ulkomainen ylin emoyritys ei ole velvoitettu laatimaan kotimaansa lain mukaan tällaista raporttia.

CategoryArtikkelit
logo-footer

Rödl & Partner Helsinki

Kalevankatu 6
00100 Helsinki

Katso sijainti kartasta.

Puh. +358 9 696 222 0

Rödl & Partner Tampere

Keskustori 1 (II kerros)
33100 Tampere

Katso sijainti kartasta.

Puh. +358 9 696 222 0

© 2017 Rödl & Partner ⋅ TietosuojaselosteetPrivacy statement